گروه بین‌المللی ره‌شهر با زیر‌مجموعه شرکت‌های تخصصی مهندسی از ابتدای تأسیس خود در سال ۱۳۶۹ همواره با تکیه بر اهمیت امور آموزشی و پژوهشی بطور مداوم دوره‌های آموزشی خاصی را در زمینه تخصصی خود برای کارکنان و مؤسسات خارج از گروه بین‌المللی ره‌‌شهر برگزار نموده است. با توسعه آموزش و پژوهش ضرورت ایجاد یک مرکز آموزشی و پژوهشی در مجموعه احساس گردید با توجه به نیاز روز‌افزون کشور و گسترش امور آموزشی و پژوهشی در سطح آکادمیک و دانشگاهی و همچنین نبود ظرفیت‌های لازم برای آموزش‌های کاربردی در سطوح عالی مجموعه گروه بین‌المللی‌ره‌شهر جهت تامین نیروهای متخصص تحصیل کرده اجرایی در مرداد ماه ۱۳۸۹ با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین دانشگاه جامع علمی-کاربردی اقدام به تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد گروه بین المللی ره شهر (کوییک بیلد) نمود که شروع فعالیت این واحد با پذیرش دانشجو از آبان۱۳۸۹ با یک رشته تحصیلی در مقطع کاردانی معماری با ظرفیت ۵۰ دانشجو همراه بوده است و هم‌اکنون در ۸ رشته کاردانی مشتمل بر معماری شهری، معماری روستایی، ساختمان های آبی (ژئوتکنیک و ساختمان)، سازه های آبی، سازه های پیش ساخته، پیمان های عمرانی، مرمت و نگهداری ساختمان در حال فعالیت است و اولین دوره از فارغ التحصیلان این واحد در بهمن ماه ۱۳۹۱ بوده اند که در این راستا تعداد ۶۰ نفر از دانشجویان این واحد در رشته‌های معماری- ساختمان‌های آبی فارغ‌التحصیل گشته اند و اکثراً جذب بازار کار در زمینه‌های تخصصی مربوطه شده‌اند که سعی گردیده است اهم فعالیت های این واحد در راستای سند چشم انداز ۲۰ ساله و قانون برنامه پنجم توسعه میهن عزیز اسلامیمان ایران می باشد که اهداف کلی این واحد (ادامه…)